dimarts, 22 d’abril del 2008

dilluns, 21 d’abril del 2008

el cos humà par 5 punts

COL·LOCATS 5 PUNT A L'ATZAR, CONSTRUIR FIGURES HUMANES SITUANT LES DUES MANS, ELS DOS PEUS I EL CAP EN CADA UN DELS PUNTS DONATS LLIUREMENT, CONSERVAT LES PROPORCIONS D'UN MODEL PROPOSAT i AMBIENTAR EL RESULTAT AMB EL TIPUS D'ACCIÓ QUE LA FIGURA SUGGEREIXI.
Fet per Beatrice BessebroFet per Karina Morales Fet per Katherine Salazar
Fet per Everson Cruz
Fet per Yamile Antonela
Fet per Antonio Cortés
Fet per Aarón Garcia

Fet per Camila Vicencio
Fet per Michael Billy Moreira
Fet per Kevin Aqualongo

Fet per Jose Fernandez
Fet per Freddy Mejía

colors complementaris 08

Fet per Aarón García
Fet per Abraham Talledo
Fet per Yomira Guamán
Fet per Jose Fernandez
Fet per Katherine Salazar
Fet per Beatrice Besebro
Fet per Mercedes Botala