dimarts, 4 de novembre del 2008

degradats

REALITZACIÓ D'EXERCICIS DE CARTA DE COLORS MITJENÇANT DEGRADATS
Fet per Nicole Redrovan Ambi
Fet per Nicole Redrovan Ambi
Fet per Marcos López
Fet per Manuel Arispe
Fet per Manuel Arispe
Fet per Mª José Morales
Fet per Kimberly Garcia
Fet per Gor
Fet per Facundo Dominguez